sunnuntai 23. syyskuuta 2012

Dominikaanisääntökunnan liturginen kalenteri


Merkintä 'paikallinen vietto' tarkoittaa, että muistoa vietetään vain joissakin dominikaaniprovinsseissa, pääsääntöisesti ei Suomessa. Velvoittavia ja vapaaehtoisia muistopäiviä vietetään sen sijaan koko sääntökunnassa. Näiden päivien kohdalla on useimmiten myös päivän rukous kursivoituna. Merkintä 'roomalaisessa yleiskalenterissa' tai 'RM' (= roomalaisessa messukirjassa) tarkoittaa, että ko. muistopäivää vietetään koko kirkossa, ei vain dominikaanisääntökunnassa, tosin joissakin tapauksissa alempiarvoisena juhlana kuin sääntökunnassa. Jos merkintä vieton laadusta puuttuu, on kyse paikallisesta vietosta.

Tammikuu

3.1         Stefana Quinzani, sääntökuntasisar
               Hän kantoi Kristuksen haavoja ruumiissaan ja sydämessään, kesti neljäkymmentä vuotta
               sielun autiutta, opetti lapsia, palveli köyhiä ja rauhaa. Eli 1457-1530. Kultti vahvistettu      
               1740. Paikallinen vietto.

4.1          Zdislava Berka (Lemberkiläinen), maallikkohaaraa
                Hän oli syntyisin Böömistä, "monen murheellisen lohduttaja", sai puolisonsa perustamaan
                kaksi dominikaanikonventtia, "suuri arkisissa hyveissä". Eli n. 1221-1252.


7.1          Raimund Peñafortilainen RM, pappi. Velvoittava muistopäivä.
               Sääntökunnan kolmas yleisesimies, joka laati sille uudet säännöt ja aloitti uutta apostolista        
               toimintaa, joka erityisesti kohdistui Afrikkaan ja dialogiin islamin kanssa. Paavi Gregorius
               IX antoi hänen tehtäväkseen koota yhteen kanonista lakia koskevat kirjat. Eli vuosina        
              1175-1275. Kanonisoitiin v. 1601.
                        
Jumala, sinä annoit autuaalle pappi Raimundukselle suuren rakkauden syntisiä kohtaan. Suo meidän aina luottaa hänen esirukouksiinsa  ja synnin orjuudesta vapautettuina iloiten täyttää sinun tahtoasi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                           
10.1       Gundisalvus de Amarante, pappi
               Toimi hiippakuntapappina ennen liittymistään dominikaaneihin, eli sen jälkeen erakkona,      
               mutta omistautui kuitenkin evankeliumin julistamiselle seudun yksinkertaisten ihmisten
               parissa. Kuoli 1259. Kultti vahvistettu 1671. Paikallinen vietto.

10.1        Anna Monteagudo, moniaali
                Eli Perun Arequipassa, "koko Jumalan kansan neuvonantaja". Kuoli 1686. Julistettiin
               autuaaksi 1985. Paikallinen vietto.

11.1        Bernard Scammacca, pappi
                Tuli kääntymykseen kevytmielisten nuoruusvuosiensa jälkeen ja tuli sääntökuntaelämän
                uudistajaksi Sisiliassa, "oli hyvä isä kaikille". Eli 1430-1487. Kultti vahvistettu 1825.        
               Paikallinen vietto.

18.1        Margareta Unkarilainen, moniaali, velvoittava muistopäivä.
                Kuninkaan tytär, jonka hänen vanhempansa antoivat luostariin "jotta maa vapautuisi      
               tataareista". Oli lempeä ja nöyrä, mutta luja toimissaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden            
               hyväksi. Eli 1242-1270. Kanonisoitiin 1943.

Jumala, sinä joka annoit autuaalle Margaretalle luopumisen armon Pyhän Henkesi voimalla, suo meille armossasi ettemme koskaan vastustaisi sinua vaan uskollisesti tekisimme sinun tahtosi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                            
19.1         Andreas Grego de Piscaria, pappi
                 Oli yksinkertainen vaeltava saarnaaja, hyvä lohduttaja ja ohjaaja. Eli 1400-1485. Kultti
                 vahvistettu 1820. Paikallinen vietto.

22.1          Antonio della Chiesa, pappi
                 Uudisti sääntökuntaelämää, oli avoin ja hyvä priori, sekä ymmärtäväinen että luja. Eli
                 1394-1459. Kultti vahvistettu 1819. Paikallinen vietto.

23.1         Henrik Suso, pappi
                 Kirjoitti kirjoja jumalallisesta Viisaudesta ja opetti yhteyttä Jumalaan Kristuksen elämän ja
                 kärsimysten tarkastelun kautta. Kuoli 1366. Kultti vahvistettu 1831. Paikallinen vietto.

27.1         Marcolinus Amanni de Forli, pappi
                 Yksinkertainen, nöyrä, syrjäänvetäytyvä, papillisessa työssään uskollinen ja rakastava. Eli
                 1317-1397. Kultti vahvistettu 1750. Paikallinen vietto.

28.1         Tuomas Akvinolainen, RM, kirkonopettaja. Juhla
                 Kuoli Fossanovassa matkalla Lyonin konsiiliin. "Doctor angelicus", koulujen suojelija.
                 Etsi ja palveli totuutta koko elämänsä ajan. Hänen teologisista teoksistaan tuli koko  
                 kirkon opettajia, ja hänen eukaristiset hymninsä kuuluvat kirkon liturgiaan. Rakastettava
                 veli, hyvin uskollinen luostarielämässään. Eli 1225-1274. Kanonisoitiin 1323.
                              
Kaikkivaltias Jumala, sinä annoit pyhässä Tuomaassa ihailtavan esikuvan pyhyyteen pyrkimisestä ja pyhän opin tutkimisesta. Suo meidän ymmärtää hänen opetuksiaan ja seurata hänen tekojaan. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                               
29.1         Villana delle Botti, maallikkohaaraa
                 Firenzeläinen aviovaimo, tutki uutterasti Raamattua, etenkin Paavalin kirjeitä, mietiskeli
                 paljon Kristuksen kärsimystä, kerjäsi syrjäytyneiden puolesta ja eli itse köyhästi. Eli
                 vuosina 1332-1361. Kultti vahvistettu 1824. Paikallinen vietto.

HELMIKUU

3       Petrus de Ruffa. Eli vuosina 1320-1365. Kultti vahvistettu 1856.
         Antonius Pavonus. Eli vuosina n.1326-1374. Kultti vahvistettu 1856.
         Bartolomeus Cerveri. Eli vuosina 1420-1466. Kultti vahvistettu 1853.
         Kaikki kolme olivat inkvisiittoreita ja marttyyreitä. Kaikilla paikallinen vietto.

4       Katariina de Ricci, dominikaanisisar, velvoittava muistopäivä.
         Kantoi Jeesuksen kärsimystä sydämessään ja ruumiissaan. Vaikutti sääntökuntaelämän
         uudistumiseen.
         Suuri mystikko, kirjoitti tekstejä hengellisestä elämästä. Eli vuosina 1522-1590. Julistettiin
         pyhäksi 1746.

Jumala, sinä tahdoit, että autuaan Katariinan tarkastelut sinun Poikasi kärsimyksestä olisivat meille esikuvana. Me rukoilemme sinua: Opeta meitä hänen esirukoustensa kautta niin kunnioittamaan Poikasi kärsimisen salaisuutta, että voisimme saada osaksemme sen hedelmiä. Tätä pyydämme…
         
7       Vuosittainen messu vanhempiemme puolesta.

12      Reginald Orleansilainen, pappi, vapaaehtoinen muistopäivä.
          Neitsyt Maria paransi hänen sairautensa ihmeellisesti ja näytti hänelle sääntökuntamme puvun.
          Hänen palavat sanansa ja esikuvansa vetivät monia nuoria ja lahjakkaita miehiä
          sääntökuntaamme. Hän organisoi viisaasti yhteiselämän, rakasti köyhyyttä ja oli suuri
           apostoli. Eli vuosina 1180-1220. Kultti vahvistettu 1875.

Jumala, laupeuden Äidin avulla sinä johdatit autuaan Reginaldin evankelisen köyhyyden tielle, jolle hän veti muita mukanaan. Me rukoilemme sinua: Ohjaa meidänkin askeleemme sinun käskyjesi tielle, niin että me iloiten seuraamme Herraamme ja Mestariamme Jeesusta Kristusta, joka sinun, Isän, kanssa elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
         
13       Jordanus Saksilainen, pappi, velvoittava muistopäivä.
           Sääntökunnan yleisesimies pyhän Dominicuksen jälkeen, jonka kanssa hän oli läheisesti
yhteistyössä. Hän johti 15 vuotta veljiä ja sisaria sanoillaan, esimerkillään ja kirjeillään sekä konstituutiolla, joita hän toimitti, sekä tiheillä visitaatioilla aina suurella lempeydellä. Oman elämänsä uskottavuudella ja miellyttävillä tavoillaan hän vaikutti suuresti sääntökunnan kasvamiseen. Hän sääti, että kompletoriumin jälkeen lauletaan Salve Regina. Hän eli n. 1185-1237. Kultti vahvistettu 1826.

Jumala, sinä annoit autuaalle Jordanukselle suuren innon sielujen puolesta. Me rukoilemme sinua: Opeta meitä hänen esikuvansa mukaan uskollisesti julistamaan pelastuksen tietä ja elämään evankeliumin hengessä, niin että me levitämme Kristuksen valtakuntaa. Tätä pyydämme hänen kauttaan, joka sinun, Isän, kanssa elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

          
16       Nicolaus Paglia, pappi 
           Seurasi isäämme Dominicusta hänen vaelluksillaan ja täyttyi hänen innostaan. Hänestä tuli armoitettu julistaja,  viisas ja innokas opiskelemaan Raamattua ja kirjoitusten sisäistä yhteenkuuluvuutta. Eli vuosina 1197-1255. Kultti vahvistettu 1828.

18       Giovanni di Fiesole - Fra Angelico, pappi
           Kuului Firenzen San Marcon luostariin ja maalasi siellä kuuluisat freskonsa ja oli jonkin aikaa priorina. Paavi Eugenius IV kutsui hänet Roomaan maalaamaan siellä. Kuoli 1455 Santa Maria Sopra Minervassa. Hänen taiteensa heijastaa hänen syvää kontemplatiivista elämäänsä. Messu ja hetkipalvelus vahvistettu 1982.

19       Alvarus Cordovalainen, pappi
           Suuri julistaja, pohti erityisesti Herran kärsimystä ja levitti ristintien hartautta lännessä. Eli n. 1360-1430. Kultti vahvistettu 1741. Paikallinen vietto.

20       Kristoffer Milanolainen, pappi
            Eli askeettista elämää syvästi yhtyneenä Kristukseen ja antautui kokonaan sielujen pelastamiseen julistamalla Jumalan sanaa. Kuoli 1484. Kultti vahvistettu 1875. Paikallinen vietto.

24       Konstantin de Fabriano, pappi
            Häntä inspiroi pyhä Antonius Firenzeläinen, OP, ja hän toimi sääntökunnan uudistamisen puolesta säännölle uskollisena. Rukouksen ja rauhantyön mies. Eli vuosina 1410-1481. Messu ja hetkipalvelus vahvistettu 1821. Paikallinen vietto.

Maaliskuu

24       Herran syntymän ilmoittamisen juhlapyhän vigilia
Sääntökunnassamme on tapana pitää tänä päivänä erityinen kapituli, jossa juhlallisesti julistetaan Herran syntymän ilmoittamista. Silloin voidaan lukea Joh. 1:1-14 ja laulaa Descendit de coelis ja Verbum caro (jouluresponsoriumit) jne. On soveliasta aloittaa juhlapyhä lyhyellä puheella tai homilialla.

Sääntökuntamme traditioon kuuluu erityinen Neitsyt Marian, Jumalanäidin, apostolien kuningattaren kunnioitus, hänen, joka on meille esikuvana miettiessämme Jumalan sanaa kontemplaatiossa ja kuuliaisuudessamme Jumalan sanaa kohtaan apostolaatissamme.

Kun vietämme pyhien muistoa, julistamme Kristuksen ihmeellisiä tekoja hänen palvelijoissaan, ja uskovat saavat heissä esikuvan, jota seurata. Siksi katolisen kirkon vakaumuksena on aina ollut, että pyhien päivät julistavat Kristuksen pääsiäissalaisuuden muistoa.


Paastonaika

1. Paastoaika kestää tuhkakeskiviikosta kiirastorstain messuun. Sen luonteena on katumus ja pääsiäiseen valmistautuminen.
2. Perjantaihin kuuluu abstinenssi, abstinenssi ja paasto tuhkakeskiviikkoon ja pitkäänperjantaihin. Sääntökunnan tradition mukaan jokainen provinssi ja konventti määrää paaston ankaruudesta yleisesti.
3. Ehdotetaan, että konventissa käytetään "Säkeitä Kristuksen kärsimyksestä".
4. Tuhkakeskiviikkona voidaan noudattaa dominikaanien riitusta. Jos ei vietetä messua, tuhka voidaan jakaa sanan liturgiassa.

Kompletoriumissa voidaan laulaa In manus -antifonin tilalla In pace ja  Salva nos -antifonin tilalla O Rex. Jos ei vietetä kompletoriumia voidaan nämä antifonit laulaa Magnificatin yhteydessä lauantaisin ja sunnuntaisin. Media vita voidaan laulaa responsoriumina verperissä, kompletoriumissa tai esim. katumushartaudessa tuhkakeskiviikkona jne.

Hillitse ruumista paastolla ja pidättyvyydellä ruoasta ja juomasta niin paljon kuin ruumis kestää. Kun joku ei voi paastota, hänen ei kuitenkaan pidä syödä aterioiden välissä ellei hän ole sairas.
(pyhän Augustinuksen sääntö)

Palmusunnuntaina seurataan Missale Romanumia, mutta voidaan lisätä sääntökuntamme erityisiä kulkuelauluja. Palmunoksat jaetaan messun alussa tai heti evankeliumin edellä. Kärsimyshistorian voivat esittää diakonit tai muut, veljet, sisaret, maallikot. Jos on mahdollista, Kristuksen sanat esittää diakoni tai pappi.

Triduum on kirkkovuoden kohokohta. Se alkaa kiirastorstain messulla ja päättyy pääviäispäivän vesperiin. Veljien ja sisarten tulee viettää sitä yhteisön asiana, ja jos joku on sairaana, hän on silloin erityisellä tavalla osallinen pääsiäisen salaisuudesta. Liturgiassa tulee siksi mukautua olosuhteisiin, esim. siinä, miten vietetään ristin palvontaa pitkänäperjantaina. Sillä "meidän huolenpitomme toisistamme veljellisesti auttaen ja rukouksessa todistaa maailmalle evankeliumin voimasta, meidän uskostamme Jumalaan ja hänen ylösnousemuksensa voimaan".

Kiirastorstai. Jeesuksen jäähyväispuhe voidaan lukea ruokapöydässä tai päivän päättyessä sakramentin edessä kompletoriumin sijaan. Messun jälkeen sopivana hetkenä riisutaan alttari, otetaan risti pois tai peitetään se ja tyhjennetään vihkivesiastia. Hetkipalveluksen (suuret hetket) johtaa priori.
          Tänä päivänä tai jonain muuna päivänä viikolla yhteisöllä voi olla katumushartaus, sakramentaalinen tai muu, mielellään ei juuri ennen messua. Mandatum (jalkojenpesu) voi olla myös messun ulkopuolella.

Pitkäperjantai. Tänään, ja mahdollisesti myös pääsiäisaattona, noudatetaan pyhää pääsiäispaastoa. Tänään ja huomenna lauletaan laudesin lopuksi traditionmukainen loppuosa latinaksi gregoriaanisella melodialla tai kansankielellä ja sopivalla melodialla. Hetken hiljaisuuden jälkeen lauletaan kovalla äänellä Isä meidän, niin kuin laudesissa on tapana.
         Ristin palvonta voidaan viettää dominikaanisella tavalla tai muulla tavalla. Improperiat voidaan laulaa scholan avulla tai lukea ne ääneen.
         Sopivaan aikaan vietetään kompletorium, jolloin palaa kaksi kynttilää, mutta alttari on muuten tyhjä, vain risti on jäljellä. Ristille kumarretaan syvään, mutta ei polvistuta. Ei rukoilla De profundis -psalmia. (Refektoriumissa voidaan pitää mustia kappoja.)

Pääsiäisaatto. Lauletaan Oratio Jeremiae latinaksi I vuonna, II vuonna lauletaan jotakin muuta. Katso myös pitkänperjantain ohjeita.


Pääsiäisvigilia. Exsultet lauletaan kuten Missale Romanumissa ja laulaja voi olla muukin kuin diakoni, esimerkiksi joku moniaaleista heidän luostarissaan (silloin ei lauleta Herra olkoon teidän kanssanne eikä säkeistöä Quapropter astantes).

Pääsiäispäivä. Dominikaanien traditionaalista kulkuetta "aamunkoitossa" suositellaan, missä se on mahdollinen ja tavalla, joka sopii olosuhteisiin. Päivän vesperillä on erityinen luonne ja se tulee viettää niin juhlallisesti kuin mahdollista. Christus resurgens ja juhlallinen Regina Caeli lauletaan koko pääsiäisoktaavin aikana kulkueessa tai ilman kulkuetta. Luetaan pitkähkö lukukappale esim. Luuk. 24:12-25 ja mielellään jotain, joka muistuttaa kasteesta, valosta, vedestä esim. Kastealtaalle kulkueena kuljettaessa lauletaan psalmeja.
         Pääsiäiskynttilä sammutetaan kompletoriumin jälkeen ja sytytetään sitten messun ja suurten hetkipalvelusten yhteydessä helluntaihin asti.

Yhteisön messua ja hetkirukouksia tulee viettää julkisesti, ja koska liturgia on koko Jumalan kansan toimintaa, uskovia tulee rohkaista osallistumaan meidän jumalanpalveluksiimme.
         Hetkipalvelukset pitää viettää niin, että niiden kautta pyhitetään päivän eri ajat, samalla kun hoidetaan apostoliset tehtävät.
         Laudes ja vesper ovat hetkirukousten kaksi pilaria. Niitä tulee viettää tärkeimpinä hetkirukouksina.   


HUHTIKUU


5   Vincentius Ferrer, pappi
Teologian maisteri ja hengellisen elämän opettaja, kontemplatiivinen ja apostolinen, karismaattinen julistaja ja rauhan puolesta toimija (pacis restitutor). Eli vuosina 1350-1419. Julistettu pyhäksi 1955. Roomalaisessa yleiskalenterissa.

 Jumala, sinä annoit pyhässä Vincentiuksessa kirkollesi voimallisen saarnaajan. Suo meidän elää niin, että saamme taivaassa nähdä kuninkaana hänet, jota pyhä Vincentius julisti vanhurskaana tuomarina. Tätä pyydämme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee, Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

      
10   Antonius Neyrot, pappi, marttyyri
Rohkea ja seikkailunhaluinen mies, jonka merirosvot vangitsivat. Luopui uskosta ja meni naimisiin, mutta kääntyi Jumalan armosta. Kristuksen tähden hän voitti itsensä ja otti uudestaan sääntökuntapuvun. Päätti elämänsä marttyyrina, kuoliaaksi kivitettynä. Eli vuosina 1425-1460. Kultti vahvistettu 1767. Paikallinen vietto.

13   Margareta Castellolainen, maallikkodominikaani
Syntyi sokeana ja vanhemmat hylkäsivät hänet, mutta hän löysi turvan Jumalasta. Kolmannen sääntökunnan jäsenenä hän sai lohdutuksen ja valon Kristukselta, jonka ihmiseksitulon  salaisuutta hän erityisesti mietiskeli. Eli vuosina 1287-1320. Messu ja hetkipalvelus 1675. Paikallinen vietto.

14   Petrus Gonzales, pappi
Suuri uskossa ja rukouksessa, suuri auttaja merihädässä. Merenkulkijat kutsuvat häntä nimellä "pyhä Telmus" ja pitävät häntä suojeluspyhimyksenään. Kuoli 1246. Kultti vahvistettu 1771. Paikallinen vietto

17   Clara Gambacorta, moniaali
Jäi nuorena leskeksi ja joutui perheensä vainoamaksi, kun hän halusi vihkiä elämänsä Jumalalle. Pääsi lopulta vapaaksi ja Katariina Sienalaisen kehotuksesta liittyi dominikaaneihin. Perusti luostarin, jota hän johti viisaasti ja rakastavasti. Eli vuosina 1362-1419. Kultti vahvistettu 1830. Paikallinen vietto.

       Maria Mancini, moniaali
Jäi kaksi kertaa leskeksi. Aloitti sen jälkeen Katariina Sienalaisen kehotuksesta uuden elämän ensin  kolmannessa sääntökunnassa, myöhemmin luostarissa, jonka hän perusti ja jossa hän antautui kokonaan askeettiseen ja kontemplatiiviseen elämään. Eli vuosina 1355-1431. Kultti vahvistettu 1855. Paikallinen vietto.

19   Isnard Chiampolainen, pappi
Ensimmäisen sukupolven veljiä, innokas ja armoitettu saarnaaja, "puhdas sydämeltään ja ruumiiltaan", tunnettu ihmeistään. Kuoli 1244. Kultti vahvistettu 1919. Paikallinen vietto.

       Sibyllina Biscossi, maallikkodominikaani
Jäi lapsena orvoksi, sokeutui 12-vuotiaana, sai tukea dominikaaniyhteisöstä. Loisti sisäistä valoa rakkaudesta Ristiinnaulittuun ja hänen Henkeensä, veti monia puoleensa. Eli vuosina 1283-1367. Kultti vahvistettu 1854. Paikallinen vietto.

20   Agnes Montepulcianolainen, moniaali, velvoittava muistopäivä
Täynnä kaipausta evankeliseen täydellisyyteen perusti dominikaaniluostarin. Suuri rakkaudessa Jeesukseen ja Neitsyt Mariaan, täynnä Hengen lahjoja. "Hän oli kuin lamppu, joka loisti uskoa ja rakkautta." Toimi voimakkaasti ykseyden ja rauhan puolesta ja vahvisti auktoriteetillaan ja armolahjoillaan maanmiehiään. Katariina Sienalainen kutsui häntä "ihanaksi äidiksi, uskon tuntemisen ja todellisen nöyryyden esikuvaksi". Eli vuosina 1268-1317. Julistettu pyhäksi 1726.


Jumala, sinä joka kaunistit morsiamesi Agneksen ja annoit hänelle rukouksen hengen, auta meitä, niin että me hänen laillaan aina muistaisimme sinua ja kantaisimme hedelmää uskollisuudessa. Tätä pyydämme …

     
27   Hosanna Kotorilainen, maallikkodominikaani
Syntyisin köyhästä perheestä, paimensi lampaita.Vanhemmat olivat ortodokseja. Halusi seurata Kristusta hänen kärsimyksessään ja eli ensin kotonaan erakkona. Otti sitten dominikaanipuvun ja nimen Hosanna. Oli kontemplatiivinen ja rukoili antaumuksella ihmisten pelastuksen puolesta. Kristittyjen ykseyden esirukoilija. Kuoli 1565. Kultti vahvistettu 1927. Paikallinen vietto.

28   Louis Marie Grignion de Montfort, pappi
Kuului kolmanteen sääntökuntaan, perusti Viisauden tyttäret. Oli kiertelevä saarnaaja, piti "herätyskokouksia" ja kirjoitti lauluja niitä varten. Kirjoitti kirjan "todellisesta Maria-hurskaudesta".
Kuoli 1716. Julistettu pyhäksi 1947.  Roomalaisessa yleiskalenterissa.

29   Katariina Sienalainen, kirkonopettaja, juhla
Kuoli Roomassa elettyään uupumattomassa kirkon, ihmisten, ykseyden ja rauhan palveluksessa. Suuri mystikko ja opettaja. Kirjoitti kirjan jumalallisesta kaitselmuksesta ("Dialogi") ja paljon kirjeitä. Eli vuosina 1347-1380. Julistettiin pyhäksi 1461. Roomalaisessa yleiskalenterissa.


Jumala, sinä opetat meille pyhän Katariinan kautta, että totuutesi valo tulee meille oppiessamme tuntemaan itsemme sinussa ja sinut meissä. Anna meidän hänen esirukoustensa tähden kasvaa itsemme tuntemisessa ja sinun armossasi, niin että voisimme päivä päivältä rakastaa sinua enemmän ja paremmin palvella sinua. Tätä pyydämme …

      
30   Pius V, paavi, (Michele Ghislieri) velvoittava muistopäivä
Toimeenpani Trenton kirkolliskokouksen jälkeen reformeja, laati uusia kirkko- ja messujärjestyksiä ja  sai aikaan voimallaan ja innollaan kirkon nousemisen rappiosta. Perusti ruusukon juhlan Lepantossa turkkilaisista saadun voiton muistoksi. Eli vuosina 1504-1572. Julistettiin pyhäksi 1712. Roomalaisessa yleiskalenterissa.

               
                 Jumala, sinä herätit kirkossasi pyhän paavi Piuksen puolustamaan
                 uskoa ja edistämään jumalanpalveluselämää. Hänen esirukoustensa
                 tähden suo meidän uskossa elävinä ja rakkaudessa uutterina
                 viettää sinun pyhiä salaisuuksiasi. Tätä pyydämme …

TOUKOKUU

4    Emilia Bicchieri, moniaali
      Perusti Vercalliin luostarin, jonka priorinnana toimi useaan otteeseen. "Sisarista nöyrin", mietiskeli erityisesti Kristuksen kärsimystä. Kultti vahvistettu 1769. Paikallinen vietto.

7    Albert Bergamolainen, maallikkodominikaani
      Vaimonsa kuoleman jälkeen ryhtyi maanviljelijäksi voidakseen ruokkia sairaalassa olevia köyhiä. Eli 1214-1279. Kultti vahvistettu 1798. Paikallinen vietto.

8    Maria, apostolien kuningatar ja sääntökuntamme suojelija
      Tätä päivää on vietetty erityisenä päivänä vuodesta 1725 alkaen.

10  Antoninus Firenzeläinen, piispa. Velvoittava muistopäivä.
       Firenzen arkkipiispa, "hyvien neuvojen pikku Antoninus", hyvä paimen, joka uudisti sääntökuntaelämää ja kirjoitti teoksia moraaliteologiasta (käännetty mm. ruotsiksi). Eli 1389-1459, julistettiin pyhäksi 1523.

Jumala, sinä, joka annoit pyhälle piispa Antoninukselle ihmeellisen viisauden, me rukoilemme sinua: lahjoita myös meille ymmärryksen, totuuden ja rauhan henki, niin että me sydämessämme ymmärrämme mikä miellyttää sinua, ja saamme voiman toimia ymmärryksemme mukaan. Tätä pyydämme...
      
12    Johanna Portugalilainen, moniaali
         Portugalin kuninkaan Alfons V:n tytär. Vielä hovissa ollessaan hän palveli antaumukselle Jumalaa ja lähimmäisiään ja antautui sitten rukoukselle ja parannuksenteolle maansa ja Afrikan vankien puolesta. Kuoli 1490. Kultti vahvistettu 1693. Paikallinen vietto.

13    Imelda Lambertini, moniaali
        Dominikaanisen hagiografian viehättävimpiä legendoja. Päästyään luostariin 9-vuotiaana kaipasi  kiihkeästi Kristuksen kommuuniota. Sai ihmeellisellä tavalla vastaanottaa kommuunion  ja heti sen saatuaan kuoli vain 12-vuotiaana. Eli 1321-1333. Kultti vahvistettu 1826. Paikallinen vietto.

15    Andreas Abellon, pappi
        Oli kuuluisa opettajana ja saarnaajana, mutta myös taiteilijana. Hän oli kärsivällinen priori, joka kiivaili uudistusten puolesta. Eli 1375-1450. Kultti vahvistettu 1902. Paikallinen vietto.

         Aegidius de Vouzela, pappi
         Toimi opettajana Pariisin lääketieteellisessä tiedekunnassa ennen liittymistään sääntökuntaan. Oli kahdesti Espanjan provinsiaali, kirjoitti paljon ja oli hyvin pyhä mies. Eli 1184-1265. Kultti vahvistettu 1448. Paikallinen vietto.

21     Columba Guagdanoli di Rieti, kolmannen sääntökunnan sisar
         Perusti Perugiaan luostarin, jossa myös kuoli. Häntä sanottiin "rauhankyyhkyksi", koska hän saarnasi rauhaa ja sovitusta. Eli 1467-1501. Kultti vahvistettu 1627. Paikallinen vietto.

24     PYHÄN ISÄMME DOMINICUKSEN ARKKUUNPANEMINEN, pakollinen muistopäivä
         Tapahtui Bolognassa 24.5.1233 ja toisen kerran 5.6.1267. Kaikki läsnäolijat tunsivat ihanan tuoksun tulvahtavan hänen haudastaan, kun se avattiin.
Tätä päivää voidaan viettää pääjuhlana (ks. 8.8) valinnaisin tekstein.

Jumala, sinä annoit isämme pyhän Dominicuksen ansioiden ja opetuksen valaista kirkkoasi. Me rukoilemme sinua, anna hänen esirukoustensa olla meille avuksi sekä maallisessa että hengellisessä elämässämme. Tätä pyydämme...

27     Andreas Franchi, piispa
          Pistoian piispa, inhimillinen ja laupias, erinomainen saarnaaja ja mahtava rauhantekijä. Oli myös avoin ja vieraanvarainen. Eli 1335-1401. Kultti vahvistettu 1921. Paikallinen vietto.

28      Maria Bartholomea Bagnesi, maallikkodominikaani
          Kesti 40 vuotta kärsivällisesti vaikeita tuskia, oli useiden ihmisten sielunhoitaja. Eli 1514-1577, kuoli Firenzessä. Kultti vahvistettu 1804. Paikallinen vietto.

29      Vilhelm Arnaud ja muut marttyyrit
           Heitä oli 11 inkvisiittoria, joista kolme oli dominikaania: Vilhelm ja Bernard de Roquefort, molemmat pappeja, sekä maallikkoveli Garcia de Aure. He kulkivat kuolemaansa Kristuksen taivaaseenastumisen päivänä laulaen Te Deumia ja Credoa 1242. Kultti vahvistettu 1866. Paikallinen vietto.

30       Jacob Salomoni, pappi
           oli köyhien isä ja yhteiskunnan puolustaja, nöyrä ja karismaattinen. Eli 1231-1314, kuoli Forlissa Venetsian lähellä. Kultti vahvistettu 1621. Paikallinen vietto.

KRISTUKSEN TAIVAASEENASTUMINEN

         Dominikaanisen tradition mukaan tänä päivänä pidetään juhlallinen kulkue ennen messua. Sen jälkeen alkaa Pyhän Hengen novena sääntökunnan hengen ja perinteen mukaisesti.


Kesäkuu

2   Sadoc, pappi ja 48 muuta marttyyria.
Vuosina 1259-1260 tataarit surmasivat kokonaisen kommuniteetin ja muita puolalaisia kristittyjä. Heidät on haudattu dominikaanien kirkkoon Sandomierzissa.  Messu ja hetkipalvelus 1307. Paikallinen vietto.

4   Pietari Veronalainen, pappi, marttyyri,  muistopäivä.
Liittyi sääntökuntaan Dominicuksen elinaikana. Oli viisas priori ja loistava saarnaaja, joka osoitti suurta pastoraalista huolenpitoa, karismaattinen. Hänen elämänsä loppupuolella paavi Innocentius IV nimitti hänet inkvisiittoriksi ja hän suoritti tehtävän humaanilla tavalla. Eräs harhaoppinen tappoi hänet miekalla (lyömällä hänen päänsä halki) ja ennen kuolemaansa hän kirjoitti verellään "Credo". Kuoli 1252 ja julistettiin pyhäksi 1253.

Jumala, sinä lisäät uskoamme ja säilytät sen. Sinä annoit autuaalle Pietarille marttyyrien kruunun palkaksi lujasta oikean uskon tunnustamisesta. Me pyydämme sinua, auta meitä sanoin ja teoin pysymään lujina samassa uskossa, ja anna sen koitua sielujen pelastukseksi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
    
8   Diana Andalo ja Cecilia, vapaaehtoinen muistopäivä.
Moniaaleja Bolognassa, saivat sääntökuntapuvun Dominicukselta ja hänen kanssaan perustivat  Pyhän Agneksen luostarin. Molemmat syntyivät n. 1200. Diana kuoli 1236 ja Cecilia 1290.
Kultit vahvistettu 1888 ja 1891.

Herra, anna meille sinun ilosi, kun me tänään vietämme autuaiden Dianan ja Cecilian muistoa, ja anna meille heidän esirukoustensa kautta sydämen ja tekojen rakkautta toisiamme ja totuutta kohtaan. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
    
10   Johannes Dominici, piispa, vapaaehtoinen muistopäivä.
Firenzeläinen, kuoli Budapestissä, Ragusan arkkipiispa. Edisti paluuta varhaiseen sääntöjen noudattamiseen, vaikutti rauhan ja ykseyden puolesta erityisesti Konstanzin kirkolliskokouksessa. Hyvä saarnaaja ja kirjoittaja, eli vuosina 1357-1419. Kultti vahvistettu 1832.

      Jumala, sinä annat meille rakkautta ja viisautta ja sinä vahvistit autuasta piispa Johannesta hänen pyrkimyksessään rauhan ja ykseyden puolesta kirkossa ja luostarielämän aidossa viettämisessä. Me pyydämme sinua, auta myös meitä aina valitsemaan se, mikä edistää yksimielisyyttä ja rauhaa. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

    
12   Stefan Bandelli, pappi
Kuuluisa teologian opettaja ja Jumalan sanan julistaja. Eli askeettisesti ja apostolisesti sydämellisessä yhteydessä Kristuksen kanssa. Eli vuosina 1369-1450. Kultti vahvistettu 1856. Paikallinen vietto.

18   Hosanna Andreasi, mantovalainen maallikkodominikaani.
Yhdisti kontemplatiivisen elämän toimeliaaseen muiden palvelemiseen.
Eli vuosina 1449-1505. Kultti vahvistettu 1694. Paikallinen vietto.

20   Margareta Ebner, nunna
Eli Medingenissä Baijerissa, eräässä niistä 70 luostarista, joissa mystiikka kukoisti 1300-luvulla. Johannes Taulerin ystävä. Kirjoitti "Hengellisen päiväkirjan", rakasti totuutta ja eli siinä. Eli vuosina 1291-1351. Kultti vahvistettu 1979. Paikallinen vietto.

23   Innocentius V, paavi (Pierre de Tarantaise)
Valmisti yhdessä Albertus Magnuksen ja Tuomas Akvinolaisen kanssa statuutit dominikaanien opiskelua varten. Huomattava opettaja, oikeudenmukaisuuden ja lempeyden esikuva. Ranskan provinssin priori, Lyonin arkkipiispa. Lyhyen paaviutensa aikana hän toimi rauhan ja ykseyden puolesta (Lyonin kirkolliskokous) Eli vuosina 1224-1276. Kultti vahvistettu 1898. Paikallinen vietto.HEINÄKUU

7     Benedictus XI, paavi
Dominikaanien yleisesimies (Nicolaus de Trevisio), rakasti yhteisöelämää, oli inhimillinen ja terävä. Hoiti kardinaalina monia rauhanneuvotteluja, joissa osoitti suurta viisautta. Pysyi lojaalina, vaikka joutui paavin epäsuosioon. Levitti rauhaa ja sovintoa, kun itse valittiin paaviksi. Haudattiin Pyhän Dominicuksen kirkkoon Perugiaan. Eli vuosina 1240-1304. Kultti vahvistettu 1736. Paikallinen vietto.

8    Hadrianus Fortescue, marttyyri, maallikkodominikaani
Hyvä aviopuoliso ja isä, aatelismies, Maltan ritarikunnan rauhantuomari. Tertiaarina piti tehtävänään aina seurata Hengen johdatusta ja päivittäin rukoilla uskollisuutta. Kieltäydyttyään tinkimästä uskostaan joutui kahdesti vankilaan ja joutui teloitetuksi Lontoossa. Eli vuosina 1476-1539. Muistopäivää vietetty vain Englannissa. Kultti vahvistettu 1875. Paikallinen vietto.

9    Johannes Kölniläinen, pappi, marttyyri yhdessä muiden kanssa, velvoittava muistopäivä
Hirtettiin Gorkumissa, Hollannissa yhdessä 18 muun papin kanssa 1572. Julistettu pyhäksi 1867.

Jumala, autuaissa marttyyreissä Johanneksessa ja hänen kanssaveljissään sinä annoit meille uskon ja voiman esikuvan. Rukoilemme sinua, anna meidän hänen esirukouksensa kautta saada voimaa, kun maailma vastustaa meitä, niin että pysymme oikean uskon tunnustamisessa. Tätä pyydämme …


13   Jacob de Voragine (Varazze), piispa
Lombardian provisiaali ja Genovan piispa, esimerkillinen sielunhoitaja ja saarnaaja, tarkka jumalanpalvelusten vietosta, rauhan solmija. Kuuluisa teoksestaan Legenda aurea, joka on vaikuttanut paljon keskiajan hurskauteen. Eli vuosina 1226-1298. Messu ja hetkipalvelus 1816. Paikallinen vietto,

17   Ceslas Puolalainen, pappi
Ensimmäisiä dominikaaneja. Julisti evankeliumia Sleesiassa ja muualla Puolassa. Kuoli Breslaussa.
Eli noin v. 1180-1242. Kultti vahvistettu 1712.

Jumala, sinä sytytit autuaan Ceslasin sydämessä suuren innon sielujen pelastukseen ja annoit hänelle armon menestyksekkäästi julistaa evankeliumia. Rukoilemme sinua, opeta meitä hänen tavallaan todistaa uskosta elämällämme ja julistuksellamme. Tätä pyydämme …

      
24   Augustinus Fangi de Biella, pappi
Kuoli Venetsiassa, haudattu Biellaan. Etevä saarnaaja ja rukouksen mies, jolla oli neuvomisen lahja.
Teki paljon hyvää köyhien hyväksi. Hänen viimeiset sanansa olivat: Herra olkoon ylistetty, ylistetty olkoon Korkein. Eli vuosina 1430-1493. Kultti vahvistettu 1872. Paikallinen vietto.

24   Johanna Orvietolainen, maallikkodominikaani
Elätti itsensä omalla työllään "ja kasvoi sen kautta hyveessä". "Sai monia taivaallisia lahjoja." Haudattu Pyhän Dominicuksen kirkkoon Orvietoon. Eli vuosina 1264-1306. Kultti vahvistettu 1754. Paikallinen vietto.

26    Robert Nutter, pappi
Istui viisitoista vuotta vankilassa uskonsa tähden, antoi vankilassa sääntökuntalupauksensa. Teloitettiin Lancasterissa vuonna 1600. Julistettiin autuaaksi 1987. Paikallinen vietto.

ELOKUU

2    Johanna, Dominicuksen äiti, vapaaehtoinen muistopäivä.
(Sukunimi "de Aza" on epävarma) "Rehellinen, siveä ja viisas, hyvin myötätuntoinen. Kuoli n.v. 1205. Kultti vahvistettu 1823.

Anna meille, Herra, se evankeliumin henki, joka täytti autuaan Johannan, niin että hän sillä laski perustan poikiensa Dominicuksen ja Mannesin apostoliselle elämälle. Tätä pyydämme …
    

3     Augustin Kazotic, piispa
Zagrebin piispa, legaatti Kroatiaa varten, kuoli Italiassa. Oppinut mies ja hyvä piispa, köyhien puolustaja. Eli vuosina 1260-1323. Kultti vahvistettu 1700. Paikallinen vietto.

8     PYHÄ ISÄMME DOMINICUS, juhlapyhä 
Syntyi Caleruegassa, kaniikkina Osmassa, kuoli Bolognassa 6.8.1221. Saarnaajien sääntökunnan perustaja ja ensimmäinen yleisesimies. Pysyvän rukouksen ja kontemplaation, apostolisen innon ja lähimmäisenrakkauden esikuva. Kehotti meitä rukoilemaan ja opiskelemaan, jotta olisimme hyödyksi muille. Eli vuosina 1170-1221.

Kaikkivaltias Jumala, sinä teit pyhästä Dominicuksesta totuutesi väsymättömän julistajan. Suo kirkkosi jatkuvasti seurata hänen esimerkkiään ja opetuksiaan ja saada apua hänen voimallisista esirukouksistaan. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka  kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
     
9     Johannes Salernolainen, pappi
Dominicus itse lähetti hänet. Hän perusti konventin Firenzeen. Epäitsekäs ja antautunut rukoukseen ja saarnaamiseen. Eli vuosina 1190-1242. Kultti vahvistettu 1785. Paikallinen vietto.

14   Aimo Taparelli, pappi
Ensin naimisissa, sittemmin teologian opettaja Torinon yliopistossa, inkvisiittori. Eli vuosina 1395-1495. Kultti vahvistettu 1856. Paikallinen vietto.

15    Neitsyt Marian taivaaseenottaminen, juhlapyhä
Merkkipäivä Dacian regiossa, koko sääntökunnalle rakas juhla, jota vietetään juhlallisella kulkueella.

17      Hyacinthus Puolalainen, pappi. Velvoittava muistopäivä.
Oikealta nimeltään Jacek (Jaakob). Dominicus itse lähetti hänet ja hän vei sääntökunnan Preussiin ja Puolaaan. Pyhä apostoli. Kuoli Krakovassa 15. elokuuta. Eli vuosina 1187-1257. Julistettu pyhäksi 1594. (Viipurin Pyhän Hyacinthuksen kirkko oli pyhitetty hänelle.)

Jumala, sinä annoit autuaalle Hyacinthukselle lahjan julistaa evankeliumia ja toit hänen kauttaan monia ihmisiä totuuden valoon. Me rukoilemme sinua, anna meille voimasi tehdäksemme hyvää, niin että ihmiset ylistäisivät sinua. Tätä pyydämme …
          
18       Mannes (Mames), pappi. Vapaaehtoinen muistopäivä.
Dominicuksen veli ja työtoveri, kontemplatiivinen ja nöyrä mies. Dominicus uskoi hänen haltuunsa Madridissa eläneiden moniaalien sielunhoidon. Kuoli Caleruegassa n. 1235. Kultti vahvistettu 1834.

Jumala, sinä teit autuaasta Manneksesta avustajan veljelleen Dominicukselle. Auta myös meitä kulkemaan hänen askelissaan ja innokkaasti julistamaan pelastuksen evankeliumia. Tätä pyydämme …
           
18       Jordanus de Rivalto Pisalainen, pappi
Perusti Pyhän Vapahtajan veljeskunnan. Taitava ja hyvä saarnaaja. Eli vuosina 1260- 1311. Kultti vahvistettu 1833. Paikallinen vietto.

23       Rosa Limalainen (Isabella Flores), maallikkodominikaani. Velvoittava muistopäivä.
Ensimmäinen kanonisoitu amerikkalainen (1671) ja Amerikan suojeluspyhimys. Eli askeesissa ja rukouksessa, johdatti monet sisäisen rukouksen tielle, myös levittämällä hengellistä kirjallisuutta ja kehottamalla pappeja johtamaan ihmisiä kontemplatiiviseen rukoukseen. Eli erakkona perheen puutarhassa. Sai kestää monenlaisia kärsimyksiä ja kärsi siitä, ettei voinut omistautua apostoliseen elämään. Sen hän kuitenkin teki mm. opettamalla ruusukkorukousta. Ikuisesta tuomiosta hän sanoi, että hän halusi olla kivinä ja laastina sulkeakseen helvetin kaikilta. Eli vuosina 1586-1617. Julistettu pyhäksi 1671.

Jumala, kaikkien hyvien lahjojen antaja, sinä annoin taivaan kasteen langeta autuaan Rosan ylle, niin että hän säteili nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja rakkautta kansaansa kohtaan. Anna meille armosi, että me hänen laillaan olisimme Kristuksen tuoksu. Tätä pyydämme …
           
26       Jacob Bianconi de Bevagna, pappi
Uskon puolustaja, sai runsaan armon Ristiinnaulitulta. Eli vuosina 1220-1301. Kultti vahvistettu 1672. Paikallinen vietto.

28       Augustinus, piispa, kirkkoisä. Juhla.
Sääntökuntamme säännön tekijä ja esikuvallinen yhteisöelämän opettaja. Eli vuosina 354-430.

Kaikkivaltias Jumala, uudista kirkossasi se henki, jolla täytit pyhän piispa Augustinuksen, niin että me hänen laillaan etsisimme sinua, kaiken viisauden ja rakkauden lähdettä. Tätä pyydämme …
         
Syyskuu

2             Guala de Roniis Bergamolainen, piispa

               Dominicus itse otti hänet sääntökuntaan. Hän johti veljiä vastuullisesti, auttoi monia köyhiä

              ja vaivattuja, toimi kirkon ja valtion välisen rauhan hyväksi keisari Fredrik II:n aikana,

              viisas mies täynnä armoa. Kuoli 1244. Kultti vahvistettu 1868. Paikallinen vietto.4             Catharina Mattei Racconigilainen, tertiaari

               Yhdisti rukouksen hengen arkisiin askareisiin, sai Kristuksen stigmat ja kesti kärsivällisesti

               monet vastoinkäymiset. Eli vuosina 1486-1547. Kultti vahvistettu 1808. Paikallinen vietto.5             Vuosipäivämessu ystäviemme ja hyväntekijöidemme muistoksi                                Jumala, kaikkien uskovien luoja ja lunastaja, me rukoilemme sinua kaikkien

                                hyväntekijöidemme puolesta, jotka ovat lähteneet täältä sinun rauhassasi.

                                Suo, että he, puhdistuneina kaikesta saastasta, saavat käydä sisään

                                pyhään kaupunkiisi ja yhdessä kaikkein autuaimman Neitsyt Marian ja

                                kaikkien pyhiesi kanssa iloita sinun kasvojesi edessä. Tätä pyydämme...6              Bertrand Garriguelainen, pappi

                Provencen alueen ensimmäinen provinsiaali. Jordanus Saksilainen, joka tunsi hänet,

               kirjoitti: "Hän oli suuri pyhyydessä, ankara itseään kohtaan, monessa Dominicuksen

               kaltainen, jonka seuralainen hän usein oli." Kuoli 1230. Kultti vahvistettu 1881.

               Paikallinen vietto.18            Johannes Macias, maallikkoveli. Velvoittava muistopäivä.

                Syntyään espanjalainen, kuoli Limassa, Perussa. Luostarin ovenvartijana toimiessaan hän

                otti armeliaasti vastaan kaikki apua tarvitsevat ja johdatti monet ihmiset arvottomasta

                elämästä elämään Jumalan rakkaudessa. Eli 1585-1645. Kanonisoitu 1975.                                 Jumala, joka haluat kaikkien ihmisten vapahdusta ja lunastusta ja joka

                                 teit autuaasta Johanneksesta kaikkien rakastavan palvelijan, me

                                 pyydämme sinua, opeta myös meille sinun hyvyytesi salaisuus ja auta

                                 meitä antamaan omastamme ja itsestämme lähimmäisillemme.

                                 Tätä pyydämme...20            Franciscus de Posadas, pappi

                Kirjoitti hengellisiä kirjoja mm. pyhimysten elämästä. Hän oli nöyrä ja rakastava, saarnasi

                Andalusiassa 60 vuoden ajan ja "johdatti monia Kristuksen luokse evankeliumin

                 voimalla".

                Hän edisti ennen kaikkea ruusukkorukousta. Eli 1644-1713. Julistettiin autuaaksi 1818.

                Paikallinen vietto.20           Marcus Modenalainen (Scalabrini), pappi

                Esikuvallinen sääntökuntaveli, kontemplatiivinen ja ahkera opiskelija. Käänsi saarnoillaan

                monia Jumalan puoleen. Kuoli 1498. Kultti vahvistettu 1857. Paikallinen vietto.24           Dalmatius Moner, pappi

               Espanjalainen, joka eli ajoittain erakkona luostarin puutarhassa ja jonka sanottiin puhuvan

               enkelin kanssa, omistautui näiden lomassa hedelmälliselle apostoliselle työlle. Hän oli

               opiskellut paljon teologiaa ja filosofiaa mutta halusi elää yksinkertaisesti ja torjui kaikki

               kunnianosoitukset. Eli 1291-1341. Kultti vahvistettu 1721. Paikallinen vietto.28           Laurentius de Ripafratta, pappi

                Pyhä piispa Antoninus sanoi hänestä, että "hän oli 60 vuotta uskollinen säännölle,

               kärsivällinen vastoinkäymisissä, saarnasi paljon ja hyödyllisesti ja istui paljon

               rippituolissa". Eli 1373-1456. Kultti vahvistettu 1851. Paikallinen vietto.

LOKAKUU

3         Dominicus Spadafora, pappi
Työskenteli Sisiliassa, oli inhimillinen, rakastava ja kontemplatiivinen ja osoitti erityistä hartautta Kristuksen kärsimystä kohtaan. Johti monia ihmisiä Jumalan luo. Eli vuosina 1450-1521. Kultti vahvistettu 1921. Paikallinen vietto.

4          Franciscus Assisilainen, diakoni. Juhla Roomalaisessa messukirjassa.
Hänellä on erityinen paikka dominikaaniliturgiassa sen veljellisen siteen perusteella, joka yhdistää vähäiset veljet ja saarnajaveljet ja joka alkaa näiden kahden sääntökunnan perustajan samanlaisesta historiallisesta tehtävästä rakentaa kirkkoa.

Kaikkivaltias Jumala, köyhyyden ja nöyryyden kautta sinä johdatit pyhän Franciscuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Suo meidän noudattaa hänen esimerkkiään niin, että me Poikaasi seuraten iloisin ja rakastavin sydämin liittyisimme sinuun. Tätä pyydämme…
          
5          Raymundus Capualainen, pappi, vapaaehtoinen muistopäivä
Kahdeskymmenes kolmas sääntökunnan yleisesimies, paavin legaatti skisman aikana. Katariina Sienalaisen sielunhoitaja, jolle Katariina oli hengellinen äiti ja jota hän rohkaisi ryhtymään sääntökunnan reformiin. Kirjoitti Katariinan ja Agnes Montepulcianolaisen elämäkerrat. Kuoli Nürnbergissä. Eli n. 1330-1399. Kultti vahvistettu 1899.

Jumala, sinä kutsuit autuaan Raimunduksen etsimään sinun valtakuntaasi ja pyrkimään täydelliseen rakkauteen. Me rukoilemme sinua: anna meille sama voima vaeltaa rakkauden tietä Hengen ilossa. Tätä pyydämme…
           

6          Bartolomeus Longo, maallikkodominikaani
Oli ammatiltaan juristi. Kuoli Pompeijissa, jossa hän ylläpiti lastenkoteja ja kirkkoa. Perusti vaimonsa kanssa Ruusukkokongregaation. Omistautui opettamiselle maaseudulla. Kuoli 1926. Julistettiin autuaaksi 1980.

7 (8 Suomessa)    Ruusukon Neitsyt Maria. Juhla.
Ruusukko on perinteinen muoto julistusta ja tie Kristuksen salaisuuksien mietiskelyyn, evankeliumin mukaisen elämän koulu ja tapa, joka on Saarnaajien sääntökunnan tehtävään sopiva.

8         Matteus Carreri, pappi
Erinomainen noviisimestari, joka "rakasti lempeyttä ja kauneutta" ja joka "Jumalan voimasta saarnasi sanaa rististä". Eli vuosina 1420-1470. Kultti vahvistettu 1625. Paikallinen vietto.

8         Ambrosius Sansedoni, pappi
Albertus Magnuksen oppilas, jolla oli hallussaan teologian oppituoli ja saarnasi paljon. Häntä käytettiin usein rauhanneuvotteluissa. "Aina rakastettava." Eli vuosina 1220-1286. Lupa messuun ja hetkirukoukseen annettu 1622 (1443). Paikallinen vietto.

9        Ingrid (Elovsdotter) Skänningeläinen, moniaali, velvoittava muistopäivä
Yhdessä sisarensa Kristinan kanssa perusti leskenä dominikaaninunnien luostarin Skänningeen vuonna 1281. Oli luostarin ensimmäinen priorinna, palveli Jumalaa ja lähimmäisiään melkein koko elämänsä ajan. Kuoli 1282. Paikallinen vietto.

9        Ludvig Bertrán, pappi, velvoittava muistopäivä
Esimerkillinen noviisimestari, paloi innosta lähetystyöhön ja sai aikaan sen, että sai matkustaa Kolumbiaan, missä hän opiskeli kielen ja johdatti monia ihmisiä evankeliumin valoon. Sai vahvoja vaikutteita Bartolomeo Las Casasilta ja hänestä tuli alkuasukkaiden puolustaja. Hän on yksi Amerikan suojeluspyhimyksistä. Palattuaan sieltä takaisin hän toimi hengellisenä ohjaajana Trenton konsiilin jälkeen. Eli vuosina 1526-1581. Julistettu pyhäksi 1677.

Kaikkivaltias ja laupias Jumala, sinä vuodatit autuaan Ludvigin sydämeen pelon sinun nimeäsi kohtaan. Me rukoilemme sinua: sytytä sama jumalallinen tuli meidän rintaamme, niin että palvelisimme sinua uskollisesti kunnioittaen ja rakastaen. Tätä pyydämme …
         

11      Jakob Griesinger Ulmista, maallikkoveli
Oli liikemies ja sotilas. Hänestä tuli kuuluisa lasimaalari, joka työskenteli päivät ja rukoili yöt. Nöyryyden ja kuuliaisuuden esimerkki. Eli vuosina 1407-1491. Kultti vahvistettu 1825. Paikallinen vietto.

13      Magdalena Panatieri, maallikkodominikaani
Rakasti suuresti Jumalan sanaa ja hoiti jatkuvasti köyhiä ja sairaita. Oli esirukoilija. Eli vuosina 1433-1503. Kultti vahvistettu 1827. Paikallinen vietto.

21      Petrus Capucci Città de Castellosta, pappi
Rakasti Jumalan sanaa ja kykeni välittämään sitä muille. Kontemplatiivinen ja apostolinen mies.
Eli vuosina 1390-1445. Lupa messuun ja hetkirukoukseen annettu 1816.

22.     Kirkon vihkimisen juhla
Lokakuun 22. päivänä 1385 vihittiin Tuomas Akvinolaisen kirkko Toulousessa. Päivän tarkoitus on Johannes Taulerin mukaan " kääntää ja suunnata ihminen kohti sisintään, jossa tulee olla käynnissä jatkuva uudistava vihkimys".

25      Petrus Gremia, pappi
Opiskeli lakitiedettä Bolognassa, osallistui Firenzen kirkolliskokoukseen, oli vikaarina Sisiliassa vastuullaan sääntökunnan reformi. Perusti koulun. Oli esikuva säännön noudattamisessa ja apostolisuudessa. Eli vuosina 1399-1452. Kultti vahvistettu 1784. Paikallinen vietto.

26      Damianus Furcheri Finalborgosta, pappi
Nöyrä ja kuuliainen, saarnasi sanaa väsymättä voimakkaasti ja ihmisiä rakastaen. Kuoli 1484. Kultti vahvistettu 1848. Paikallinen vietto.

27      Bartolomeus Vicenzalainen, piispa
Hyvä, oikeudenmukainen ja hienotunteinen, perusti veljeskunnan uskon puolustamiseksi. Toimi kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa avaramielisellä tavalla rauhan ja yhteisymmärryksen puolesta. Eli 1200-1270. Kultti vahvistettu 1793. Paikallinen vietto.

30      Benvenuta Boiani, maallikkodominikaani
Vanhempiensa seitsemäntenä tyttärenä sai nimen Benvenuta (tervetullut). Parani sairaudesta annettuaan lupauksen Dominicuksen haudalla ja omistautui siitä lähtien hänen seuraajakseen. Eli askeettisesti rukoillen syntisten kääntymisen puolesta. Eli vuosina 1254-1292. Kultti vahvistettu 1765. Paikallinen vietto. 


Marraskuu      
                                                      
3     Martin de Porres, maallikkoveli, RM, juhla
       antautui kokonaan auttamaan rakkauden teoin köyhiä ja sairaita, lohduttamaan murheellisia ja
       hautaamaan kuolleita. Hän oli myös eläinten ystävä. Martin de Porres eli vuosina 1579-1639 ja
       kuoli Liman kaupungissa Perussa. Kanonisoitiin 1962.

5     Simon Ballachi, maallikkoveli
       eli hiljaisesti Kristuksen kanssa, oli nöyrä ja lämminsydäminen, opetti lapsille kristillisen uskon
       perusteita. Kuoli 1319. Kultti vahvistettu 1820. Paikallinen vietto.

6     Ignatius Delgado ja Dominicus Henares, piispat
       ja 24 muuta Vietnamin marttyyria, samoin kuin yli sata muuta dominikaanimarttyyria, piispoja,
       pappeja, maallikoita ja sisaria Japanissa, Kiinassa ja Tonkingissa surmattiin Aasian vainoissa.
       Surmattujen joukossa oli myös vaimoja ja lapsia, lähetyssaarnaajia ja alkuasukkaita. Heidän
       rikoksensa oli mm. että he olivat antaneet uskonnonopetusta ja opettaneet ruusukkorukousta.
     
Kaikkivaltias ja laupias Jumala, joka autuaitten marttyyriesi Ignatiuksen, Dominicuksen ja monien muiden kautta teit nimesi tunnetuksi kaukaisessa idässä, rukoilemme sinun lempeää majesteettiasi, katso näiden kansojen puoleen ja vahvista uskoa heidän sydämissään. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                         

7      Kaikki Saarnaajasääntökunnan pyhimykset, juhla
        Me vietämme dominikaaniperheen kaikkien pyhimysten juhlaa, jotta he kannustaisivat meitä
        tulemaan kaltaisikseen ja saisimme voimaa kutsumuksessamme.

Jumala, kaiken pyhyyden lähde, me kiitämme sinua joka olet rikastanut  kirkkoasi niin monilla saarnaajien sääntökunnan pyhillä. Rukoilemme sinua, auta meitä seuraamaan heidän esimerkkiään ja salli meidän kerran taivaan ikuisessa juhlassa yhtyä heihin, joita juhlimme ja kunnioitamme täällä maan päällä. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                          

8       Dominikaanisääntökunnan kaikkien edesmenneiden sisarten ja veljien muistomessu
                          
Jumala, sinä joka olet kutsunut meidät kaikki samaan toivoon, me rukoilemme sinua kaikkien edesmenneiden veljiemme ja sisartemme puolesta. Sinä olet rakastanut heitä koko heidän elämänsä ajan, ja sinä annoit heille tehtäväksi julistaa sinun evankeliumiasi. Nyt rukoilemme sinua: ota heidät luoksesi ja anna heille ilo ja rauha. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
                          
14      Johannes Liccio, pappi
           perusti luostarin Sisiliaan, oli iloinen ja rakastava, edisti ruusukkorukouksen käyttöä ja
           tunnetuksi tulemista, "ei välittänyt monista vuosista elämässään vaan pyrki täyttämään vuodet
           elämällä". Hän oli myös suuri ihmeidentekijä. Eli 1426-1511. Kultti vahvistettu 1753.
           Paikallinen vietto.

14      Lucia Broccadelli Narnilainen
          kolmannen sääntökunnan sisar oltuaan sitä ennen naimisissa. Oli erittäin hyveellinen ja sai
          Kristuksen stigmat. Eli 1476-1544. Kultti vahvistettu 1647. Paikallinen vietto.

15      Albertus Magnus, Albert Suuri, piispa, kirkonopettaja. Juhla, RM
          Uudisti filosofiaa, oli Tuomas Akvinolaisen opettaja. Regensburgin piispa, Saksan
          provinsiaali. Laati kirjoja useista eri aiheista, saarnasi rauhaa, palvoi Kristusta eukaristian
          salaisuudessa. Hän on luonnontieteilijöiden suojelija. Kanonisoitiin 1931.

19      Jakob Benfatti, piispa
           sovitteli riitoja, lievensi hätää nälän ja ruton aikana, kutsuttiin köyhien isäksi. Kuoli 1332.
           Kultti vahvistettu 1859. Paikallinen vietto.

23      Margareta Savoijilainen, moniaali
          Jäätyään leskeksi ruhtinasmiehensä kuoltua perusti luostarin Alba Pompeiaan, heräsi
          täydellisempään elämään Vincent Ferrerin innoittamana ja tuli köyhien ja sairaitten äidiksi.
          Hän sai kestää sairauksia, panettelua ja vainoa ja uhrasi kaiken jotta kirkko saisi rauhan.
          Eli 1390-1464. Kultti vahvistettu 1669. Paikallinen vietto.

24      Vietnamin 117 marttyyria
          Eri puolilla Vietnamia saivat monet kristityt kärsiä marttyyrikuoleman vuosina 1745-1862.
          Heistä 59 oli dominikaaneja. Vietnamin marttyyrit kanonisoitiin 1988.


Olkoot veljet uskollisia viettäessään niiden muistoa, jotka ovat eläneet ennen meitä pyhän Dominicuksen perheessä. Nähkööt he heidät esikuvina, yhteisön jäseninä ja esirukoilijoina ja tehkööt heidän työnsä ja opetuksensa tunnetuiksi toisille. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

 Joulukuu                                                                 

1       Johannes Vercelliläinen, pappi

Oikeustieteen tohtori Pariisista, sääntökunnan yleisesimies, osallistui Lyonin II konsiiliin. Oli väsymätön vaeltamaan ympäriinsä ja saarnaamaan sekä vierailemaan yhteisöissä. Kunnioitti suuresti Jeesuksen nimeä. Antoi tehdä marmorisarkofagin pyhälle Dominicukselle. Kuoli 1283. Kultti vahvistettu 1903. Paikallinen vietto.

16     Sebastian Maggi, pappi

"Rehellinen, oikeudenmukainen ja pyhä." Huolehti jatkuvasti teologiasta ja luostarisääntöjen noudattamisesta, evankelioi kansaa ja käytti viisaasti monia lahjojaan veljien ja kirkon hyödyksi. Eli vuosina 1414-1496. Kultti vahvistettu 1760. Paikallinen vietto.

22     Sääntökunnan hyväksymisen vuosipäivä 1216,

jolloin paavi Honorius III hyväksyi sen. Päivää vietetään kiittäen Neitsyt Mariaa sääntökunnan suojelemisesta, samalla kun yhdessä koko kirkon kanssa odotetaan Vapahtajan syntymää. Messussa ja vesperissä rukoillaan erityisesti veljiemme ja sisartemme esirukousaiheiden puolesta.

24     Jouluaatto

Sääntökuntamme vanhan tradition mukaan pidetään tänä päivänä erityisen juhlallinen yhteisöjen kokoontuminen, jolloin juhlallisesti ja iloiten julistetaan maailman Vapahtajan syntymää kaikille paikalla oleville, jotka ovat saapuneet uskoen ja rakastaen. Kokoontuminen voidaan pitää juhlallisena kapitulina vuoden 1896 seremonialen mukaisesti tai viettää sitä jonkin hetkipalveluksen yhteydessä, joka sovitetaan tilaisuuteen sopivaksi. Voidaan laulaa Martyrologium gregoriaanisesti latinaksi (ilman Pretiosaa) tai kansankielellä jollakin muulla melodialla. On sopivaa pitää raamatunselitys tai homilia, etenkin jos paikalla on vieraita.

25     Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä

On suotavaa viettää vigilia lukukappaleineen ennen messua. On sääntökuntamme liturginen tapa laulaa Jeesuksen sukuluettelo Matteuksen mukaan vigilian lopussa. Se voidaan laulaa eri tavoin, esimerkiksi resitoiden urkujen säestyksellä. 

        

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti